Hopp til innhold

Skogrydding

Vi har i mange år drevet med skogrydding og Linjerydding for Sunndal Energi og Statnett med flere. 

 

Les mer om skogrydding

Linjerydding

Bygdeservice Øksendal SA er tuftet på Linjerydding. Det var dette som ble starten for firmaet da Sunndal Energi kom med første oppdraget. siden har dette vært en av de viktigste oppgavene for oss. Vi får fine tilbakemeldinger fra mange store kunder.

Les mer om linjerydding

Trafikkdirigering

Vi har flere som er kurset og har lang fartstid med trafikkdirigering. Vi har alle nødvendige trafikkskilt og kan stille med egen følgebil ved behov.

Ta kontakt med oss

Gjerder

Vi kan lever og montere gjerde av alle typer både for industri og private. Bilde her er fra et sikringsgjerde i Øksendal

Les mer om gjerder

Vaktmestertjenester

Vi har hatt flere  vaktmesteroppdrag for borettslag og private. Vi påtar oss snømåking, plenslåing og kan imøtekomme de fleste vedlikeholdsbehov. Vi tar også på oss "hytteservice" i Sunndal Kommune til alle årstider.

Ta kontakt med oss

Maling

Vårt firma kan påta oss malerjobber på hus - uthus og driftsbygninger.

Ta kontakt om pristilbud.

Ta kontakt med oss

Avfallshåndtering

Vi er kurset i håndtering av farlig avfall. Vi har også kurs i asbestsanering i mindre omgang. Flere store jobber vi har ved Hydro Auminium krever at vi har full kontroll på dette og at vi har datablad på de produkter vi omgir oss med.

Ta kontakt med oss

Industri

Vi har mange store jobber for industrien på Sunndalsøra. Dette er blitt en ny stødig fot å stå på for vårt firma.  Dette gjelder i hovesak oppdrag som er knyttet til Aluminiunsindustrien, men også for mange entreprenører i bygg og anlegg.

Les mer om våre oppdrag for industri

Sprøyting og bekjemping av uønska planter

Et fagområde vi har er sprøyting og bekjempelse av uønska planter og trær. Gjerne da fremmede plantearter.Dette er et fag som krever omfattende opplæring og vårt firma har flere med dette sertifikatet.  Et stort oppdrag vi har utført er i regi av Fylkesmannen i Møre og Romsdal ved miljøavdelingen. 
Vi tar også oppdrag for private.

Ta kontakt med oss

Stell av gravsted

Vi kan påta oss montering av gravsteiner. Det er også ofte behov for oppretting av fundament etter en periode. Vi utfører også stell og vedlikehold  av graver.
 
Ta kontakt med Kirkevergen i Sunndal eller ring oss.

Ta kontakt med oss

Hagearbeid

Vi kan påta oss hagearbeidet for deg. Klipping av hekk og beskjæring av trær. 
Anlegging av ny plen, gjødsling og plenslåing.

Les mer om hagearbeid

Traktor – Maskiner

Vårt firma disponerer mange typer maskiner. Dette er spesielt traktorer i flere størrelser med utstyr som er relatert til leiekjøring for landbruket, men som også er egnet til vedlikehold på kommunale og private veger, sommer og vinter. 

Vi påtar oss også jobber med mindre graving og dreneringarbeider. 

Ta kontakt med oss

Trefelling

Dette temaet gjelder felling og beskjæring av store trær som står i ferd med å bli en trussel mot bygninger og risiko for vindfall i boligområder. Dette er vi spesialister på. Vi disponerer kunnskap og utstyr som er nødvendig for å løse oppdraget.

Les mer om trefelling

Stubbefjerning

Vi påtar oss fjerning sv stubber med maskinelt utstyr. En stubbefres er skånsom med området rundt stubben. Hvis kunden ønsker kan også dette utføres med gravemaskin.

Ta kontakt med oss